News & Events

 
رشته و گرایش های موجود در دوره دکتری ریاضی و فیزیک
Published at Thu, 7 Apr 2016, 14:19:34
در گروه ریاضی دانشگاه رشته های زیر در دوره دکتری موجود بوده و اقدام به پذیرش دانشجو می نماید

ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیل
ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات و بهینه سازی
ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
ریاضی محض - آنالیز ریاضی
ریاضی محض - جبر

در گروه فیزیک در رشته های زیر در دوره دکتری پذیرش دانشجو انجام می شود

فیزیک- پلاسما
فیزیک - حالت جامد
فیزیک نظری - ذرات بنیادی

 
 RSS  |  What is RSS?